Ohtlikud veosed

Veoteenus ja logistika otse teenusepakkujalt, täpselt ja usaldusväärselt

Sinu küsimustele vastab

Ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade vedu on meie jaoks igapäevane tegevus. Saame hakkama kõigi kaupadega, mida tohib vedada kardinhaagises, välja arvatud veoklassi 1 ja 7 kuuluvad kaubad (lõhkeained ja radioaktiivsed ained). Nii nagu tavakaupu, veame ka ohtlikke kaupu nii täis- kui ka osakoormatena.

Tavapärasteks ohtlikeks veosteks, mida veame, on näiteks erinevad väetised ja taimekaitsevahendid, õlid, määrdeained, lakid, värvid, kodu- ja autokeemia, kosmeetika ning parfüümid.

UN-number (ÜRO-number) on neljakohaline tunnusnumber, millele eelnevad tähed UN (nt. UN1234). Ohtliku aine identifitseerimine toimub selle tunnusnumbri alusel ning see number on kõigi veoliikide puhul üle kogu maailma sama.

Veoklass – ohtlikud ained on jagatud klassidesse sarnaste ohuomaduste alusel. Üks aine saab kuuluda ainult ühte veoklassi, klassifitseerimine toimub oluliseima ohuomaduse põhjal. Ohtlike ainete veoklasse on kokku 13:

 • 1 – lõhkeained
 • 2 – gaasid
 • 3 – tuleohtlikud vedelikud
 • 4.1 – tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained
 • 4.2 – isesüttivad ained
 • 4.3 – ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase
 • 5.1 – oksüdeerivad ained
 • 5.2 – oragaanilised peroksiidid
 • 6.1 – mürgised ained
 • 6.2 – nakatavad ained
 • 7 – radioaktiivsed ained
 • 8 – söövitavad ained
 • 9 – muud ohtlikud ained

Pakendigrupp – on grupp, millesse ohtlikud ained võib pakkimise eesmärgil määrata sõltuvalt nende veo ohtlikkuse astmes. Pakendigrupp kirjeldab ohtliku aine ohtlikkust veoklassi siseselt:

 • I pakendigrupp – kõrge ohtlikkusega ained
 • II pakendigrupp – keskmise ohtlikkusega ained
 • III pakendigrupp – madala ohtlikkusega ained

Ohtliku kauba saatja kohustused:

 • Saatja peab tagama, et veos on klassifitseeritud ja lubatud veoks.
 • Pakendama ja markeerima veose nõuetekohaselt.
 • Koostama ja andma kauba vedajale veokirja ja muud vajalikud dokumendid.
 • Markeerima tühja puhastamata taara nõuetekohaselt.

Ohtliku kauba vedu ei maksa karta. Enamus meie autojuhtidest on läbinud ADR-koolituse ning omavad pikakajalist kogemust ohtlike veoste vedamisel. Kui paberimajandus on korras ja vedu mõstlikult planeeritud, siis sujub kõik hästi.

Soovid Rahvusvahelist Maanteetransporti?

Küsi meilt hinnapakkumist