Teenuste ülevaade

Teenused

AS Olbtar teostab rahvusvahelisi vedusid valdavalt Lääne-Euroopa ja Suurbritannia suunal. Vedudeks kasutame endale kuuluvaid pooljärelhaagiseid ning kvaliteetset masinaparki, mille suurus hetkel üle 50 komplekti ning mis on mehitatud tublide Eesti autojuhtidega. Kuna kasutame vaid oma autosid, siis kontrollime kogu veoprotsessi, tänu millele saame tagada teenuste kvaliteedi.

Veame nii täiskoormaid kui ka osakoormaid. Ohtlike veoste (ADR) vedu on meile igapäev. Reeglina ei kasuta me vaheladusid, kuna nii suudame pakkuda kiiremat ja kvaliteetsemat teenust.

Ekspordi suunal liigume peamiselt Inglismaale, kus meil on iganädalaselt paarkümmend autot, ja Prantsusmaale.

Impordi suunal toome kauba ära igast Suurbritannia ja Iirimaa nurgast – saame ligi ka kohtadele, kus ligipääsetavus on kehva ja tänavad kitsad.

Toome kaupa ka Prantsusmaalt, Belgiast, Hollandist, Luksemburgist ja Saksamaalt. Ülejäänud Lääne-Euroopa riikidesse satume harvem, kuid päringud neil suundadel on samuti oodatud.

Tarneaeg on 4-7 päeva täiskoormatel ja kuni 8 päeva osakoormatel.

Kasutame palju kõrgeid MEGA-haagiseid, tugevdatud tendiga XL haagiseid. Laadida saame nii tagant, küljelt kui pealt.

AS Olbtar on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni liige. Kõik masinad on kaetud CMR-koormakindlustusega ning kõik veod tehakse vastavalt CMR-konventsiooni tingimustele.

CMR kindlustus

Kõik AS Olbtar autod on kaetud CMR kindlustusega, mis on kooskõlas CMR konventsiooniga. CMR kindlustuse eest klient eraldi tasuma ei pea.

Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR konventsioon) reguleerib piiriületava veolepingu osapoolte (kauba saatja, vedaja ning saaja) vahelisi suhteid seoses kauba tarnimisega müüjalt ostjale (http://www.eraa.ee/doc/cmr%20konventsioon.pdf).

Vedaja vastutab kauba täieliku või osalise kaotsimineku või vigastamise eest kauba veoks vastuvõtmise hetkest üleandmise hetkeni, samuti kohaletoimetamisega viivitamise eest.

Autotranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR* kauba brutokilogrammi kohta. Vedaja vastutus rakendub vaid juhul, kui vedaja on süüdi kahjude tekkimise eest.

Vedaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud:

  • kliendi hooletusel

  • kliendi/kolmanda osapoole tekitatud vigastustest kauba peale- ja mahalaadimisel

  • kauba eripärast tulenevad kahjustused (nt roostetamine, aurustumine, riknemine jne)

  • kauba puudulik pakendamine või pakendi puudumine

  • vedajale esitatud puudulik/vale info kauba kohta

  • vältimatud asjaolud (nt röövimine, liiklusõnnetused jms)

Kergesti purunevate või väga hinnaliste kaupade transpordil soovitame sõlmida täiendav veosekindlustus.

*SDR – rahvusvahelise valuutafondi arveldusühik, mille kurss esitatakse  koos teiste valuutakurssidega vastavalt päevaseisule (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx)

Soovid Rahvusvahelist Maanteetransporti?

Küsi meilt hinnapakkumist